keskiviikko 13. huhtikuuta 2022

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 28.4.

Hei,

Kutsumme kaikki Seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen 28.4.2022

Paikkana on Palatsi ja osallistua voi myös Etäyhteydellä.

Kokous alkaa klo 18.00


Esityslista

Kevätkokous 2022

1§ Avataan kokous

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7§ Vahvistetaan hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja käsitellään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9§ Palkitsemiset

10§ Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle ennen kokousta.

11§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Hallitus

Lisäohjeita etäosallistujille:
  • Jotta osallistuja on äänivaltainen tulee hänellä olla 
    • Kamera
    • Mikrofoni
    • Linkki julkaistaan näillä sivuilla kokouspäivänä klo 17.00 sekä lähetetään sähköpostilla seuralaisille