perjantai 19. marraskuuta 2021

Syyskokous 2021

 Hei

Seuran syyskokous pidetään lauantaina 20.11.2021 klo 18.00

Voit tulla Seuran toimitiloille satamaan Tullikatu 2 tai osallistua etänä Teams ohjelman välityksellä.

Jotta olet Teamssin kautta äänioikeutettu sinulla tulee olla kamera ja mikrofoni käytössäsi.

Jos liityt Teams - kokoukseen vieraana kirjoita nimimerkiksesi koko nimesi!

Tässä linkki kokoukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyMzA2OTQtNGYzZi00YTdhLWIyMWMtODUzOTRlNmUzNWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd65ef4d-bcae-4953-8c37-f6b30026a09e%22%2c%22Oid%22%3a%2204b7c2a2-0801-4e70-bd18-43157e343216%22%7d

Tervetuloa

Hallitus

torstai 4. marraskuuta 2021

Kutsu syyskokoukseen

Mikklein urheilusukeltajien sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 20.11.2021


Paikka: Palatsi ja Teams-verkkopalaveri

Aika: 18.00


Voit tulla paikanpäälle palatsille tai osallistua etänä Teams palvelun kautta (linkki toimitetaan myöhemmin). Jos osallistut etänä sinulla tulee olla kamera ja mikrofoni, jotta olet äänioikeutettu.


Esityslista

-avataan kokous 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 

- todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- hyväksytään kokouksen työjärjestys 

- vahvistetaan liittymis-, jäsen-, jaos-, toiminta- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä vuokrattavien ja myytävien laitteiden ja - tarvikkeiden hinnat 

- päätetään seuran luottamushenkilöiden ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista 

- vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio 

- valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä enintään 4 varajäsentä vuodeksi eteenpäin 

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa 

- käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle vähintään kolme  viikkoa ennen kokousta