keskiviikko 23. lokakuuta 2019

Kutsu syyskokouseen

Mikkelin urheilusukeltajien sääntömääräinen syyskokous järjestetään

23.11.2019 klo 18
Mikkelin golf clubilla
Lentokentänkatu 2


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

Esityslista

Avataan kokous 


Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 


Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 


Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 


Hyväksytään kokouksen työjärjestys 


Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, jaos-, toiminta- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus sekä vuokrattavien ja myytävien laitteiden ja - tarvikkeiden hinnat 


Päätetään seuran luottamushenkilöiden ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkioista 


Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio


Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä enintään 4 varajäsentä vuodeksi eteenpäin 


10§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa/ varatilintarkastajaa 

11§ Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta 

Tervetuloa